Názory klientů

Kristyna Kaslová, studentka, 19 let:

PROČ?

Na hodiny výuky německého jazyka jsem začala docházet, protože jsem potřebovala nejen rozšířit slovní zásobu, ale také gramatiku a mluvení. Mé znalosti němčiny značně pokulhávaly, a proto bylo nutností s tím něco začít dělat. Byl leden a v květnu jsem chtěla úspěšně složit maturitní zkoušky.

JAK?

Probíraly jsme především překlady, poslechy a před ústní maturitní zkouškou také mluvený projev. Hodiny byly zábavné, zajímavé, ale hlavně naučné, protože se skloubilo zábavné s užitečným. Mnemotechnické pomůcky mi pomohly při učení nových slovíček.

Při výuce jsem využila také seberealizaci. Nic jsem nepostrádala.

Atmosféra byla příjemná, uvolněná a mohla jsem přemýšlet nahlas. Paní Vácová se mi nesnažila do hlavy vtloukat něco násilím oproti kantorům. A to byl pro mě velký přínos, protože jsem hodiny brala jako příjemné posezení, kde se něco naučím. Díky jedné učitelce ze základní školy jsem si němčinu zprotivila a až díky hodinám u paní Vácové jsem pomalu začala mít němčinu zase ráda.

CO MI TO DALO?

Nejen že jsem si rozšířila slovní zásobu, ale také jsem se přestala bát mluvit. A tak jsem porazila maturitu z němčiny. :-)

Do budoucna mohu kromě němčiny použít určitě i paměťové pomůcky, které se dají aplikovat na mnoho předmětů.

Jan Kohout, 46 let, podnikatel,

(obsluha, seřizovač a programátor CNC soustruhů)

PROČ?

Pracoval jsem jako seřizovač a programátor CNC soustruhů a chtěl jsem v tomto oboru zkusit pracovat i v Německu. Moje znalosti jazyka byly minimální a s některými špatnými návyky.

JAK?

Na hodinách jsme probírali vše, co jsem potřeboval - nejdříve od základu jazyk a brzy jsme trénovali konkrétní životní situace, včetně ucházení se o práci.

Vše to bylo zábavné, velice zajímavé a hlavně užitečné a inspirativní. Pro mne takové novátorské, ale super. Paní Vácová často vymyslela něco nového a vše fungovalo. Ať už to byly překlady, poslechy nebo technika zapamatování si čehokoliv.

Když srovnám dosavadní vyučující - hodiny u paní Vácové mi připomínaly příjemné posezení s mým strýcem, který mne kdysi učil němčinu jako první. Také jsem navštěvoval dvě jazykové školy a tam jsem se naučil minimum oproti učení zde.

CO MI TO DALO?

Co se týče znalosti němčiny, cíl byl splněn. Práci v Německu jsem si sehnal, absolvoval jsem pohovor i všechny formality s úřady a pak tam i pracoval. I v jiných situacích jsem už vícekrát potřeboval němčinu a dokázal jsem rozumět i se dobře domluvit.

Kateřina Plachá, tanečnice, 19 let

PROČ?

Získala jsem angažmá jako učeň v souboru německého divadla Semperoper v Dráždanech, kde po mě vyžadovali certifikát Goethe institutu - mezinárodní zkoušky A1 - alespoň základní úroveň němčiny. Němčinu jsem se do té doby nikdy neučila a na přípravu na zkoušku jsem měla 2 měsíce.

JAK?

Tempo muselo být tudíž velmi rychlé. Paní Vácová si prostudovala, co zkouška obsahuje, a systematicky mě naučila nejdůležitější věci, které jsem pro zkoušku potřebovala. Učila jsem se také doma několik hodin denně. Velmi mi pomáhala její metoda zapamatovávání a zároveň mě to moc bavilo. Příprava na zkoušku mi ve finále vlastně zpestřila prázdniny.

CO MI TO DALO?

U zkoušky jsem zdárně prošla. Nic mě tam nezaskočilo a na vše jsem se cítila být připravená. Za to bych chtěla paní Vácové moc poděkovat. Nyní žiju už měsíc v Německu a přestože všemu samozřejmě nerozumím, zatím jsem se domluvila všude. S němčinou se domlouvám v obchodech a dokonce i v bance a zatím jsem dostala vždy to, co jsem potřebovala :).

Magdalena Šebková, referentka mzdových služeb, 38 let

PROČ?

Na hodiny němčiny jsem začala docházet k paní Vácové, protože jsem potřebovala zdokonalit němčinu v práci, kde denně telefonuji a řeším složité problémy s německými zákazníky v oboru účetnictví.

Mé znalosti byly na velmi dobré úrovni (11 let němčiny za sebou), ale chtěla jsem si být jistější i v těch komplikovanějších daňových a ekonomických souvislostech.

JAK?

Při hodinách s paní Vácovou probíráme konkrétní dopisy, trénujeme naživo telefonáty a řešení problémů nebo postupujeme podle oborově zaměřené učebnice. Doplňuji si tak i speciální odborné ekonomické výrazy, a když je třeba i pozapomenutou gramatiku.

CO MI TO DÁVÁ?

Inspirací pro mne je i používání paměťových technik, často je doporučuji a učím i mé děti, protože se jim hodí v různých předmětech na ZŠ.

Atmosféra při hodinách je příjemná, uvolněná, sama si určuji tempo výuky.

Líbí se mi, že se v němčině dostávám stále do větší hloubky a i nadále chci své znalosti zdokonalovat.